พวกเราต่างชื่นชอบชื่อ Mautic เป็นอย่างมาก และหวังว่าคุณจะชอบเช่นกัน เมื่อคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Mautic เราอยากขอให้คุณปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

เราขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า หากท่านใดต้องการสร้างเว็บไซต์, สินค้า หรือให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Mautic นี้ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อ Mautic ในการตั้งชื่อโดเนม ด้วยเหตุผลนานับประการที่รวมถึงเครื่องหมายการค้าของ Mautic เราต้องขอความกรุณาจากคุณในการเลือกใช้ชื่ออื่นหรือคำอื่นในการตั้งชื่อโดเมน