กฎระเบียบและนโยบายเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวทางและหลักการสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับการให้ความโปร่งใสในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการดำเนินการ

บทความนี้ชี้แสดงให้เห็นกฎและนโยบายเพื่อนำมาจัดการทีมพัฒนาหลักของ Mautic สมาชิกทุกคนในทีมต้องให้ความสำคัญและต้องทำตามอย่างเคร่งครัด

ระเบียบสำหรับทีมพัฒนาหลัก

การพัฒนานั้นเปิดกว้างและสามารถใช้ได้กับสมาชิกทุกคนในชุมชน Mautic การแก้ไขทั้งหมดและการปรับปรุงจะถูกกระทำผ่าน Pull request ไปยัง Code ซึ่ง Code นี้เป็นโอเพนซอร์สที่เปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง Code และเริ่มต้น พัฒนาได้ที่นี่

Pull Request และ Code Submission จะตัดสินใจโดย Release Leader และทีมพัฒนาหลัก เมื่อการตัดสินไม่เป็นที่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อหาบทสรุป


นโยบายการโหวต (Voting Policy)

การโหวตจะกระทำโดยสมาชิกทุกคนในทีมพัฒนาหลัก และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ ในระยะเวลาที่ทำการตกลง การโหวตในรูปแบบ Positive นั้นไม่จำเป็นต้องมีการอธิบายใดๆ แต่การโหวตในรูปแบบ Negative นั้นจะต้องมีการอธิบาย โดยการใช้ตรรกะทางเทคนิคและใช้จุดประสงค์ควบคู่กันไป ทั้งนี้สมาชิกของทีมพัฒนาหลักจะไม่สามารถทำการโหวตโค้ดที่พวกเขาทำการส่งไปได้

นโยบายการรวมโค้ด (Merging Policy)

ในการโหวต Pull Request ใดๆต่างต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอ สำหรับชุมชนและทีมพัฒนาหลักเพื่อทำการรีวิว ซึ่งควรเป็นระยะเวลาอย่างนน้อย 2 วัน สำหรับการปรับปรุงรายการแก้ไขย่อย (minor change) และอย่างน้อย 5 วัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงโค้ด โดยเฉพาะเจาะจง (significant code changes) ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขย่อยนั้น มีรายการดังต่อไปนี้ ความผิดพลาดในการพิมพ์, เอกสาร, code standards, minor CSS, javascript และการแก้ HTML การเปลี่ยนแปลงแก้ไขย่อย(Minor modification) ไม่จำเป็นจะต้องทำการโหวตเพื่อร้องขอการเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน submission ตัวอื่นต้องมีการโหวต เพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขั้นตอนการโหวตจะถูกกระทำหลังจากการรีวิว minimum code และการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยทีมพัฒนาหลัก 2 คนหรือมากกว่านั้น (การโหวตนี้จะต้องได้รับการยินยอมจากทุกคน/เสียง)

การสมัครเข้าร่วมทีมพัฒนาหลัก

การร่วมเป็นสมาชิกทีมพัฒนาหลักนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล We actively seek to empower our active community members and those demonstrating increased involvement will be given everything needed for their continued success.

การยกเลิกการเป็นสมาชิกทีมพัฒนาหลัก

สมาชิกทีมพัฒนาหลักสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้หากคุณ ::

  • ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฏและนโยบายข้างต้น
  • ไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มาอย่างน้อย 6 เดือน
  • ละเลยหน้าที่และ มีเจตนาทำให้โปรเจค Mautic เกิดความเสื่อมเสีย
  • ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Project Leader
ผู้ใดที่ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกและต้องการกลับเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเรา สามารถสมัครได้อีกครั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 12 เดือน